Pomoc w wychodzeniu z bezdomności zlecone przez Wojewodę Łódzkiego

W 2015 roku Stowarzyszenie "Centrum Pomocy Panaceum" realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej "Pomoc w wychodzeniu z bezdomności" zleconym przez Wojewodę Łódzkiego.

Na realizacje wyżej wymienionego celu stowarzyszenie otrzymało dotację  w wysokości 7850zł.